งานการเจ้าหน้าที่ (new)
 
 
 
 
 
 
 
 

นางจารุมาศ สวัสดี
ปลัด อบต. รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวดวงสมร นาธิเลศ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางลักขณา บุญช่วยเหลือ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางกัญญา ธิโนชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวฐิติชญาน์ คำทะ
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางดารี แก้วลือชัย
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางพรรณีย์ โนราช
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางจันทร์สม โนราช
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางวรัญญา กองคำ
ผู้ดูแลเด็ก
นางกาญจนาวิไล อินทะเขื่อน
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจรัญธร ศรีชุมพร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุภาพร วงศ์ใหญ่
ผู้ดูแลเด็ก

นายยุทธภูมิ เดชสม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัญจิดา เขื่อนเชียงสา
ผู้ดูแลเด็ก

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.