งานการเจ้าหน้าที่ (new)
 
 
 
 
 
 
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 15/10/2562 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 15/10/2562 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
   
   
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 11/10/2562 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 25/09/2562 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
(ประกาศเมื่อ 16/09/2562 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย
(ประกาศเมื่อ 05/09/2562 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2562
(ประกาศเมื่อ 26/08/2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 14/08/2562 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงทางเดินสำหรับผู้พิการและคนชรา
(ประกาศเมื่อ 14/08/2562 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 24/10/2562 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
(ประกาศเมื่อ 09/07/2562 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงทางเดินสำหรับผู้พิการและคนชรา
(ประกาศเมื่อ 22/07/2562 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 19/07/2562 เปิดอ่าน 29 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 18/07/2562 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธืการเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 18/07/2562 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
(ประกาศเมื่อ 09/07/2562 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)
   
   

Total 114 Record : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.