งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อบัญญัติอบต.เวียง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ข้อบัญญัติอบต.เวียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ข้อบัญญัติอบต.เวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
(ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
(ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
(ประกาศเมื่อ 04/08/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
งบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม 2563
(ประกาศเมื่อ 04/08/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
   
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม 2562 ถึงเดือน กันยายน 2562)
(ประกาศเมื่อ 30/09/2562 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน 2562 ถึงเดือน มิถุนายน 2562)
(ประกาศเมื่อ 28/06/2562 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2(เดือนมกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562)
(ประกาศเมื่อ 29/03/2562 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561)
(ประกาศเมื่อ 31/12/2561 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
   
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 01/07/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 01/04/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
   
การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(ประกาศเมื่อ 02/02/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๓
(ประกาศเมื่อ 15/07/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   

Total 144 Record : 9 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2020 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.