งานการเจ้าหน้าที่ (new)
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 14/08/2562 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงทางเดินสำหรับผู้พิการและคนชรา
(ประกาศเมื่อ 14/08/2562 เปิดอ่าน 5 ครั้ง)
   
   
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 24/10/2562 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน
(ประกาศเมื่อ 09/07/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงทางเดินสำหรับผู้พิการและคนชรา
(ประกาศเมื่อ 22/07/2562 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 19/07/2562 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 18/07/2562 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธืการเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 18/07/2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562
(ประกาศเมื่อ 09/07/2562 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว
(ประกาศเมื่อ 26/06/2562 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 01/07/2562 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
   
ประกาศแก้ไขเปลีี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 01/07/2562 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางสำหรับงานจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างโครงการจัดซื้อเครื่องขัดพื้น จำนวน 2 เครื่อง
(ประกาศเมื่อ 17/05/2562 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเเผยราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว
(ประกาศเมื่อ 31/05/2562 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ จำนวน 20 ตัว
(ประกาศเมื่อ 31/05/2562 เปิดอ่าน 24 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ตัว
(ประกาศเมื่อ 31/05/2562 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   

Total 107 Record : 7 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.