ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาวน์โหลดไฟล์
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 3 พ.ศ.2565
(ประกาศเมื่อ 31/03/2565 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านใหม่ริมอิง
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านห้วยหลวง
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านใหม่
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านห้วยไคร้
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
   
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. รอบที่ 4 ของศพด. บ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 08/03/2565 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2565
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 154 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
(ประกาศเมื่อ 03/03/2565 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   

Total 242 Record : 16 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2022 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.