งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกหนองน้ำลัด หมู่ที่ 16
(ประกาศเมื่อ 03/05/2564 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยหลวงตอนล่าง ม.13
(ประกาศเมื่อ 03/05/2564 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ ม.7
(ประกาศเมื่อ 03/05/2564 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา โครงการขุดลอกหนองยาว หมู่ที่ 18
(ประกาศเมื่อ 30/04/2564 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา โครงการขุดลอกร่องติ้ว หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 30/04/2564 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคา โครงการขุดลอกสระน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 30/04/2564 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.)
(ประกาศเมื่อ 27/04/2564 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยดงหลวง ม.19
(ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ปประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยหินเหล็กไฟ ม.11
(ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำห้วยดงหลวง ม.19
(ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายกั้นน้ำลำห้วยหินเหล็กไฟ ม.11
(ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.)
(ประกาศเมื่อ 26/04/2564 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.21
(ประกาศเมื่อ 23/04/2564 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.21
(ประกาศเมื่อ 23/04/2564 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงถนนหิคลุก ม.11
(ประกาศเมื่อ 22/04/2564 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงถนนหิคลุก ม.7
(ประกาศเมื่อ 22/04/2564 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.17
(ประกาศเมื่อ 22/04/2564 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6
(ประกาศเมื่อ 22/04/2564 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อประปา ม.10
(ประกาศเมื่อ 22/04/2564 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกร่องเปา ม .19
(ประกาศเมื่อ 21/04/2564 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยสัก ม .17
(ประกาศเมื่อ 21/04/2564 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้เสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริว หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 19/04/2564 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้เสนอราคา โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.)
(ประกาศเมื่อ 19/04/2564 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้มาขอรับ ซื้อเอกสาร โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องริว หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 19/04/2564 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้มาขอรับ ซื้อเอกสาร โครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ (ศพอส.)
(ประกาศเมื่อ 19/04/2564 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.17
(ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.11
(ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.7
(ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.6
(ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง ม.5 บ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 08/04/2564 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
   
   
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) (ตามโครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
(ประกาศเมื่อ 25/03/2564 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
   
   
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).
(ประกาศเมื่อ 25/03/2564 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
   
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากาลางจัดซื้อ โครงการวางท่อประปา ม.10
(ประกาศเมื่อ 19/03/2564 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
   
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากาลางจัดซื้อ โครงการปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น ม.5
(ประกาศเมื่อ 19/03/2564 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
   
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากาลางจัดซื้อ โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม. 22
(ประกาศเมื่อ 19/03/2564 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับเกรดถนนลูกรังบดทับแน่น ม. 22
(ประกาศเมื่อ 19/03/2564 เปิดอ่าน 24 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้ยื่นเสนอราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยริว ม.23 บ้านห้วยระเมศ
(ประกาศเมื่อ 16/02/2564 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ผู้มารับ ซื้อเอกสาร โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยริว ม.23 บ้านห้วยระเมศ
(ประกาศเมื่อ 16/02/2564 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยเเพร่ ผู้ยื่นเสนอราคา โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดระบบเปิด ม.6 บ้านห้วยไคร้ใหม่
(ประกาศเมื่อ 16/02/2564 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์ ผู้มารับ มาขอซื้อเอกสาร โครงการธนาคาร้ำใต้ดิน ระบบปิดระบบเปิด ม.6 บ้านห้วยไคร้ใหม่
(ประกาศเมื่อ 16/02/2564 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้ยื่นเสนอราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 05/02/2564 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้มาขอรับ ซื้อเอกสาร โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 05/02/2564 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้ยื่นเสนอราคา โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 05/02/2564 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้มาขอรับ ซื้อเอกสาร โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง หมู่ที่ ๕ บ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 05/02/2564 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้มาขอรับซื้อ ซื้อเอกสาร โครงารจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ
(ประกาศเมื่อ 05/02/2564 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้ยื่นเสนอราคา โครงารจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ
(ประกาศเมื่อ 05/02/2564 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้มาขอรับ ซื้อเอกสาร โครงารจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
(ประกาศเมื่อ 05/02/2564 เปิดอ่าน 38 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้ยื่นเสนอราคา โครงารจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า
(ประกาศเมื่อ 05/02/2564 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิดเปิด ม.6
(ประกาศเมื่อ 05/02/2564 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
   
   

Total 379 Record : 8 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] Next>>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2021 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.