งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากาลางจัดซื้อ
(ประกาศเมื่อ 14/07/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยผึ้ง หมู่ที่ 22
(ประกาศเมื่อ 09/06/2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยผึ้ง
(ประกาศเมื่อ 01/06/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17
(ประกาศเมื่อ 08/06/2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17
(ประกาศเมื่อ 04/06/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10
(ประกาศเมื่อ 09/06/2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
(ประกาศเมื่อ 04/06/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกหนองน้ำลัด หมู่ที่ 16
(ประกาศเมื่อ 10/06/2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกหนองน้ำลัด หมู่ที่ 16
(ประกาศเมื่อ 10/06/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 10
(ประกาศเมื่อ 10/06/2563 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 10
(ประกาศเมื่อ 08/07/2563 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 10/07/2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 24
(ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 24
(ประกาศเมื่อ 16/06/2563 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 18
(ประกาศเมื่อ 09/06/2563 เปิดอ่าน 29 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 18
(ประกาศเมื่อ 04/06/2563 เปิดอ่าน 29 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมอาคารเมรุบ้านทุ่งโห้ง สถานที่ดำเนินการหมู่ที่ 19
(ประกาศเมื่อ 07/05/2563 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเมรุบ้านทุ่งโห้ง สถานที่ดำเนินการหมู่ที่ 19
(ประกาศเมื่อ 07/05/2563 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 17,21,24,25
(ประกาศเมื่อ 12/05/2563 เปิดอ่าน 38 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 17,21,24,25
(ประกาศเมื่อ 08/05/2563 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
(ประกาศเมื่อ 13/05/2563 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7
(ประกาศเมื่อ 08/05/2563 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 13/05/2563 เปิดอ่าน 42 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา หมู่ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 08/05/2563 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3
(ประกาศเมื่อ 13/05/2563 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 3
(ประกาศเมื่อ 08/05/2563 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมระบบประปาและซ่อมแซมเพดานภายในอาคารสำนักงาน อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 05/05/2563 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาและซ่อมแซมเพดานภายในอาคารสำนักงาน อบต
(ประกาศเมื่อ 21/04/2563 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 17 หมู่ที่ 21 และหมู่ที่ 24 ตำบลเวียง อำกเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 16/05/2563 เปิดอ่าน 44 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 17 หมู่ที่ 21 และหมู่ที่ 24 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 08/05/2563 เปิดอ่าน 50 ครั้ง)
   
   
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขันไชย ม.7)
(ประกาศเมื่อ 03/02/2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 25/02/2563 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรผู้ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน
(ประกาศเมื่อ 15/04/2563 เปิดอ่าน 47 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรผู้ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน
(ประกาศเมื่อ 15/04/2563 เปิดอ่าน 41 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3
(ประกาศเมื่อ 13/03/2563 เปิดอ่าน 52 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 03/04/2563 เปิดอ่าน 73 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ด้วยบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 03/04/2563 เปิดอ่าน 56 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกห้วยสัก หมู่ที่ 11
(ประกาศเมื่อ 19/03/2563 เปิดอ่าน 58 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองห้วยสัก หมู่ที่ 11
(ประกาศเมื่อ 18/03/2563 เปิดอ่าน 57 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกคลองร่องแช่ หมู่ที่ 18
(ประกาศเมื่อ 19/03/2563 เปิดอ่าน 52 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกร่องแช่ หมู่ที่ 18
(ประกาศเมื่อ 18/03/2563 เปิดอ่าน 48 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างจัดทำวารสาร รายงานการปฏิบัติงานประจำปี เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการข่าวสารต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ปรจะำปี 2562
(ประกาศเมื่อ 30/03/2563 เปิดอ่าน 51 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(ประกาศเมื่อ 19/03/2563 เปิดอ่าน 71 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซือวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19)
(ประกาศเมื่อ 19/03/2563 เปิดอ่าน 68 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซือจอบพร้อมด้ามไม้/คลาดเหล็กพร้อมด้ามไม้/มีดถางหญ้าพร้อมด้ามไม้ ตามโครงการจัดทำแนวกันไฟป่าชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
(ประกาศเมื่อ 13/03/2563 เปิดอ่าน 76 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซือเครื่องแบบชุดหรือฝึกปฏิบัติการ อปพร. ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2563
(ประกาศเมื่อ 11/03/2563 เปิดอ่าน 67 ครั้ง)
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อน้ำประปา หมู่ที่ 9
(ประกาศเมื่อ 13/03/2563 เปิดอ่าน 187 ครั้ง)
   
   
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 21/01/2563 เปิดอ่าน 59 ครั้ง)
   
   

Total 282 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2020 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.