ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโคงการก่อสร้างโรงรถสำนักงาน อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 13/12/2564 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 24/11/2564 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างผนัง คสล. ร่องขุ่น ม.5
(ประกาศเมื่อ 09/11/2564 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งโห้ง
(ประกาศเมื่อ 03/11/2564 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.17
(ประกาศเมื่อ 19/10/2564 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธืเผยแพร่ ผู้ยื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
   
   
ประชาสัมพันธืเผยแพร่ ผู้มาขอรับ ซื้อเอกสาร โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเมาสาธารณภัย(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.19
(ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน 217 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.12
(ประกาศเมื่อ 18/10/2564 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการป้องกันตลิ่งพัง ม.22
(ประกาศเมื่อ 14/10/2564 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการป้องกันตลิ่งพัง ม.22
(ประกาศเมื่อ 14/10/2564 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านร่องริว ม.12
(ประกาศเมื่อ 23/09/2564 เปิดอ่าน 24 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ ม.19
(ประกาศเมื่อ 17/09/2564 เปิดอ่าน 29 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ม.12
(ประกาศเมื่อ 17/09/2564 เปิดอ่าน 24 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง ผนัง คสล. ม.5
(ประกาศเมื่อ 16/09/2564 เปิดอ่าน 40 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.17
(ประกาศเมื่อ 16/09/2564 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกห้วยผึ้ง ม.22
(ประกาศเมื่อ 15/09/2564 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดลอกห้วยผึ้ง ม.22
(ประกาศเมื่อ 15/09/2564 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.12
(ประกาศเมื่อ 15/09/2564 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
   
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด ม.8
(ประกาศเมื่อ 14/09/2564 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินแบบระบบปิด ม.8
(ประกาศเมื่อ 14/09/2564 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.23
(ประกาศเมื่อ 14/09/2564 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.23
(ประกาศเมื่อ 14/09/2564 เปิดอ่าน 27 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 13/09/2564 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
(ประกาศเมื่อ 13/09/2564 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง โครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุตามโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อ สังเกตการณ์เริ่มป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง (Quarantine)
(ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ม.12
(ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 52 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารผู้สูงอายุตามโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่ม ป่วยหรือกลุ่มเ
(ประกาศเมื่อ 08/09/2564 เปิดอ่าน 54 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ตามโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง (Quarantine)
(ประกาศเมื่อ 25/08/2564 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ตามโครงการจัดตั้งสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง (Q
(ประกาศเมื่อ 25/08/2564 เปิดอ่าน 46 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3
(ประกาศเมื่อ 24/08/2564 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17
(ประกาศเมื่อ 24/08/2564 เปิดอ่าน 38 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3
(ประกาศเมื่อ 10/08/2564 เปิดอ่าน 35 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21
(ประกาศเมื่อ 03/08/2564 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
(ประกาศเมื่อ 03/08/2564 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18
(ประกาศเมื่อ 30/07/2564 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 30/07/2564 เปิดอ่าน 58 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17
(ประกาศเมื่อ 30/07/2564 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 21
(ประกาศเมื่อ 29/07/2564 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7
(ประกาศเมื่อ 29/07/2564 เปิดอ่าน 38 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องประชาสัมพันธืเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 18
(ประกาศเมื่อ 23/07/2564 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องประชาสัมพันธืเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 23/07/2564 เปิดอ่าน 43 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามคลองห้วยหลวง หมู่ที่ 13
(ประกาศเมื่อ 09/07/2564 เปิดอ่าน 49 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9
(ประกาศเมื่อ 09/07/2564 เปิดอ่าน 45 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมข้ามคลองห้วยหลวง หมู่ที่ 13
(ประกาศเมื่อ 06/07/2564 เปิดอ่าน 39 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ม.9
(ประกาศเมื่อ 01/07/2564 เปิดอ่าน 36 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 29/06/2564 เปิดอ่าน 43 ครั้ง)
   
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 29/06/2564 เปิดอ่าน 50 ครั้ง)
   
   

Total 454 Record : 10 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ] Next>>
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2022 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.