งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวชัญญาวีร์ รวมสุขกุลศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกาญจนา เป็กธนู
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาววิภา นิสเรศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายประกอบ เจริญรัมย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นางปวริศา พรมโลกา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางกวิสรา บุญทาทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวกาญจนา คำน้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวมยุรฉัตร นายศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวพนัชกร สุภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายสุภเวช อินต๊ะโน
คนงานทั่วไป

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2020 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.