ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวชัญญาวีร์ รวมสุขกุลศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกาญจนา เป็กธนู
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาววิภา นิสเรศ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายประกอบ เจริญรัมย์
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
นางกวิสรา บุญทาทอง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(-ว่าง-)
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)

นางสาวกาญจนา คำน้อย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวมยุรฉัตร นายศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวพนัชกร สุภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายสุภเวช อินต๊ะโน
คนงาน
น.ส.นิภาพร บุญมี
คนงาน


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2022 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.