งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การคัดแยกและรวบรวมขยะมูลฝอยตามโครงการจัดการขยะในชุมชน (เปิดดู 617 ครั้ง)


องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง จัดทำโครงการจัดการขยะในชุมชน ตามแนวทาง "จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ" เพื่อแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ โดยจัดทำจุดรวบรวมขยะ มอบให้แต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ จำนวน 20 หมู่บ้าน และมีการติดตามประเมินผล เก็บรวบรวมคัดแยกขยะมูลฝอยเป็นระยะ
การคัดแยกและรวบรวมขยะมูลฝอยตามโครงการจัดการขยะในชุมชนย้อนกลับ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
999archslot938soccerjqk44thaicasinobinjqk41thaibet55anime39KUBETbca55peeoen
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2020 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.