งานการเจ้าหน้าที่ (new)
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง โครงการซ่อมแซมหลังคาและซ่อมแซมเพดานอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดย วิธีตกลงราคา
(ประกาศเมื่อ 23/08/2560 เปิดอ่าน 399 ครั้ง)

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 18/02/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 17/02/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 12
(ประกาศเมื่อ 17/02/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเทพื้น คสล.อาคารเอนประสงค์ หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 14/02/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกหลงทราย หมู่ที่ 16
(ประกาศเมื่อ 13/01/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขันไชย หมู่ท่ี่ 7 ตำบลเวียง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเ
(ประกาศเมื่อ 05/02/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง(พัดลม) ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2563
(ประกาศเมื่อ 30/01/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
-ร่าง-ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ชนิด 6 ล้อด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 06/02/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
-ร่าง-ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 04/02/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะโครงการเทพื้น คสล.อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 22/01/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเทพื้น คสล.อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย
(ประกาศเมื่อ 03/01/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.