ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2560
(ประกาศเมื่อ 21/07/2560 เปิดอ่าน 643 ครั้ง) 
ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(ประกาศเมื่อ 04/01/2565 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(ประกาศเมื่อ 21/12/2564 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดใช้งานระบบ DLA Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ
(ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(ประกาศเมื่อ 01/12/2564 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565
(ประกาศเมื่อ 30/11/2564 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
(ประกาศเมื่อ 17/11/2564 เปิดอ่าน 24 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 05/11/2564 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2022 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.