งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2560
(ประกาศเมื่อ 18/01/2560 เปิดอ่าน 495 ครั้ง) 
ข้อบัญญัติอบต.เวียง เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
ข้อบัญญัติอบต.เวียง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
ข้อบัญญัติอบต.เวียง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2563 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
(ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
(ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของอบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 05/08/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ฉบับที่ ๒/๒๕๖๓
(ประกาศเมื่อ 04/08/2563 เปิดอ่าน 3 ครั้ง)
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2020 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.