งานการเจ้าหน้าที่ (new)
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง โครงการซ่อมแซมหลังคาและซ่อมแซมเพดานอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง โดย วิธีตกลงราคา
(ประกาศเมื่อ 23/08/2560 เปิดอ่าน 506 ครั้ง)

 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ทีวี(LED TV)
(ประกาศเมื่อ 09/09/2562 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์
(ประกาศเมื่อ 22/08/2562 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์
(ประกาศเมื่อ 09/09/2562 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 23
(ประกาศเมื่อ 30/08/2562 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
โครงการประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 23
(ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยผึ้ง หมู่ที่ 22 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 30/08/2562 เปิดอ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยผึ้ง หมู่ที่ 22 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 29/08/2562 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซ์้อโทรทัศน์ แอล อี ดี
(ประกาศเมื่อ 16/08/2562 เปิดอ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อกล้าต้นแฝก ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 26 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อกล้าแฝก ตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยการปลูกหญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซื้อต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ตามโครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ตามโครงการปลูกป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ประกาศเมื่อ 06/08/2562 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
(ประกาศเมื่อ 24/07/2562 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(แบบ บก.06) จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม
(ประกาศเมื่อ 22/07/2562 เปิดอ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 6 ครื่อง
(ประกาศเมื่อ 22/07/2562 เปิดอ่าน 33 ครั้ง)
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2016-2017 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.