ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดลอกร่องขุ่น ม.5
(ประกาศเมื่อ 18/08/2565 เปิดอ่าน 65 ครั้ง)

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนสายทางห้วยระเมศ ซอย 7 หมู่ที่ 23
(ประกาศเมื่อ 13/11/2566 เปิดอ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคาจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายทางห้วยระเมศ ซอย 7 ม.23
(ประกาศเมื่อ 06/11/2566 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ม.3
(ประกาศเมื่อ 27/09/2566 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ม.3
(ประกาศเมื่อ 27/09/2566 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคาสแตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(ประกาศเมื่อ 22/09/2566 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ผู้เสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคาสแตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 22/09/2566 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคาสแตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 22/09/2566 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 13/09/2566 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสีมพันธ์การเปิดเผยราคากลางฯ จ้างป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่งพัง หมู่ที่ 8
(ประกาศเมื่อ 13/09/2566 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคา ซื้อโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น)
(ประกาศเมื่อ 06/09/2566 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบรถเข็น)
(ประกาศเมื่อ 06/09/2566 เปิดอ่าน 23 ครั้ง)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคาสแตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 01/09/2566 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อโครงการจัดพซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) พร้อมหลังคาสแตนเลส จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 22/08/2566 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 3
(ประกาศเมื่อ 15/08/2566 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
(ประกาศเมื่อ 03/08/2566 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2023 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น