งานการเจ้าหน้าที่
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร โดยวิธีตกลงราคา
(ประกาศเมื่อ 16/08/2560 เปิดอ่าน 469 ครั้ง)

 
ประกาศผู้ชนะโครงการซ่อมแซมระบบประปาและซ่อมแซมเพดานภายในอาคารสำนักงาน อบต.เวียง
(ประกาศเมื่อ 05/05/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบประปาและซ่อมแซมเพดานภายในอาคารสำนักงาน อบต
(ประกาศเมื่อ 21/04/2563 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 17 หมู่ที่ 21 และหมู่ที่ 24 ตำบลเวียง อำกเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 16/05/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับเกรดถนนลูกรัง หมู่ที่ 17 หมู่ที่ 21 และหมู่ที่ 24 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 08/05/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งขันไชย ม.7)
(ประกาศเมื่อ 03/02/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งขันไชย หมู่ที่ 7 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
(ประกาศเมื่อ 25/02/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรผู้ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน
(ประกาศเมื่อ 15/04/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรผู้ประสบวาตภัยพายุฤดูร้อน
(ประกาศเมื่อ 15/04/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3
(ประกาศเมื่อ 13/03/2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 03/04/2563 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ด้วยบวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 03/04/2563 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกห้วยสัก หมู่ที่ 11
(ประกาศเมื่อ 19/03/2563 เปิดอ่าน 30 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกคลองห้วยสัก หมู่ที่ 11
(ประกาศเมื่อ 18/03/2563 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกคลองร่องแช่ หมู่ที่ 18
(ประกาศเมื่อ 19/03/2563 เปิดอ่าน 25 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกร่องแช่ หมู่ที่ 18
(ประกาศเมื่อ 18/03/2563 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2020 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.