งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่23 โดยวิธีตกลงราคา
(ประกาศเมื่อ 16/08/2560 เปิดอ่าน 546 ครั้ง)





 
ประกาศ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากาลางจัดซื้อ
(ประกาศเมื่อ 14/07/2563 เปิดอ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยผึ้ง หมู่ที่ 22
(ประกาศเมื่อ 09/06/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นลำห้วยผึ้ง
(ประกาศเมื่อ 01/06/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17
(ประกาศเมื่อ 08/06/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 17
(ประกาศเมื่อ 04/06/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 10
(ประกาศเมื่อ 09/06/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
(ประกาศเมื่อ 04/06/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกหนองน้ำลัด หมู่ที่ 16
(ประกาศเมื่อ 10/06/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการขุดลอกหนองน้ำลัด หมู่ที่ 16
(ประกาศเมื่อ 10/06/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 10
(ประกาศเมื่อ 10/06/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 10
(ประกาศเมื่อ 08/07/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 10/07/2563 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 4
(ประกาศเมื่อ 09/07/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 24
(ประกาศเมื่อ 18/06/2563 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 24
(ประกาศเมื่อ 16/06/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
 
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2020 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.