ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลเวียง
(ประกาศเมื่อ 26/07/2560 เปิดอ่าน 832 ครั้ง)

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ 21
(ประกาศเมื่อ 07/06/2565 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาดลางและคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาดลางและคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โคงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ม.21
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่องโคงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ม.3
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาดลางและคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โคงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ม.3
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะโคงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.16
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาดลางและคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โคงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.16
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะโคงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.24
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะโคงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.23
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะโคงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.6
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาดลางและคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โคงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร ม.6
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด หมู่ที่ 24
(ประกาศเมื่อ 05/05/2565 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 23
(ประกาศเมื่อ 23/03/2565 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ 10
(ประกาศเมื่อ 23/03/2565 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2022 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.