ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์
สภาพทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทางสังคม
ผู้บริหารฝ่ายราชการการเมือง
สมาชิก สภา อบต.
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองช่าง
กองคลัง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
งานการเจ้าหน้าที่
 
การจัดองค์ความรู้ ( KM )
 
งานด้านการจัดการศึกษา
 
ศูนย์ข้อมูล อบต.เวียง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะโคงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.23
(ประกาศเมื่อ 31/05/2565 เปิดอ่าน 14 ครั้ง)

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.13
(ประกาศเมื่อ 10/08/2565 เปิดอ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำใต้น้ำ ม.3
(ประกาศเมื่อ 04/08/2565 เปิดอ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหาร่สวรตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 02/08/2565 เปิดอ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหาร่สวรตำบลเวียง เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 02/08/2565 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลก ม.17
(ประกาศเมื่อ 02/08/2565 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลก ม.17
(ประกาศเมื่อ 02/08/2565 เปิดอ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลก ม.11
(ประกาศเมื่อ 02/08/2565 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลก ม.11
(ประกาศเมื่อ 02/08/2565 เปิดอ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนหินคลก ม.8,24
(ประกาศเมื่อ 01/08/2565 เปิดอ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนหินคลก ม.8,24
(ประกาศเมื่อ 01/08/2565 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและคำณวนราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ม.24.pdf
(ประกาศเมื่อ 25/07/2565 เปิดอ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาดลางและคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ ม.3
(ประกาศเมื่อ 05/07/2565 เปิดอ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคาดลางและคำนวณราคาการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม. 4
(ประกาศเมื่อ 05/07/2565 เปิดอ่าน 21 ครั้ง)
ร่างประกาศองค์การบริหาร่สวรตำบลเวียง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 30/06/2565 เปิดอ่าน 24 ครั้ง)
ร่างประกาศองค์การบริหาร่สวรตำบลเวียง เรื่อง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต หมู่ที่ 25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ประกาศเมื่อ 30/06/2565 เปิดอ่าน 16 ครั้ง)
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
เลขที่ 345 หมู่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160
โทร. 053-795691 แฟกซ์ 053-795691
อีเมล. saraban@abt-wiangthoeng.go.th
:: จำนวนผู้เยี่ยมชม คน | ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน ::
Copyright © 2022 www.abt-wiangthoeng.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft.